Seks menn søkte jobb som IKT-konsulent i Tynset. Nå har en av dem takket ja til stillingen