Ti år med arkivhistorie

2012: Daglig leder i Tynset Arkiv, Geir Feragen, t.v. ved skissen og styreleder i Tynset Arkiv, Geir Halmøy t.h. ved    skissen stod klar til å bygge på Tynset. Videre mot høyre, styremedlemmene i Tynset Arkiv, Stein Solbu og John Allan Bakke. Til høyre, ordfører Bersvend    Salbu.

2012: Daglig leder i Tynset Arkiv, Geir Feragen, t.v. ved skissen og styreleder i Tynset Arkiv, Geir Halmøy t.h. ved skissen stod klar til å bygge på Tynset. Videre mot høyre, styremedlemmene i Tynset Arkiv, Stein Solbu og John Allan Bakke. Til høyre, ordfører Bersvend Salbu. Foto:

Artikkelen er over 4 år gammel

Etablering av Norsk helsearkiv er en ti år gammel histore med store oppturer og nedturer.

DEL

Arkivsaken

2006. Regjeringen vedtar at det skal etableres et norsk helsearkiv.

Juni 2007. Ordfører Borgar Valle ber om at Tynset blir vurdert ved etablering av et fremtidig norsk helsearkiv. Esso-tomta lanseres som den mest aktuelle tomta. Byggekostnadene er kalkulert til 100 millioner og helsearkivet kan generere 20 arbeidsplasser på sikt.

Juni 2009. Regjeringen vedtar å legge Norsk helsearkiv til Tynset. Valget stod til slutt mellom Tynset og Raufoss. Ordfører Bersvend Salbu kunne juble over vedtaket og rettet en stor takk til flere sentrale politikere. Salbu fremhevet spesielt statssekretær Dag Henrik Sandbakken

Mai 2010. Tynset kommune blir presentert for planer om samlokalisering av sentralarkivet og helsearkivet. Det innebærer et totalareal på 20 000 kvadratmeter

Oktober 2010. Tynset Arkiv AS blir stiftet av NØK Energi Eiendom og Dora AS. Tynset har allerede blitt tildelt helsearkiv, men byggeprosessen er på vent inntil det blir avgjort hvor sentralarkivet skal plasseres.

September 2011. Den rød-grønne regjeringen offentliggjør at arkivverkets nye sentralmagasin skal legges til Tynset. Det nye sentralmagasinet skal være et arkiv for alle departementene, direktoratene og fylkesmennene i landet. Tynset forspeiles rundt 70 statlige arbeidsplasser.

September 2012. Statsbygg og entreprenøren HENT har sin første befaring på den nye arkivtomta, 200 meter øst for sjukehuset på Tynset.

April 2013. Statsbygg leverer ferdig skisseprosjekt på 83.000 hyllemeter.

Oktober 2013. Det settes av 80 millioner kroner på statsbudsjettet til utbygging av arkivet på Tynset. Arkivbygget er inne på budsjettet til 4 ulike departementer. Hele prosjektet er nå kommet opp i 808 millioner kroner.

November 2013. Bomben slår ned. Arkivbyggingen på Tynset er fjernet på statsbudsjettet som legges frem av Høyre og Frp. Regjeringen viser til at det pågår en ekstern kvalitetssikring av prosjektet, den såkalt KS2-utredningen.

August 2014. Finansminister Siv Jensen lover at arkivet blir på Tynset, men ikke når det kommer penger til prosjektet

Oktober 2014. Det er ikke satt av penger til arkivet på statsbudsjettet for 2015, men stortingsrepresentant Tor Andre Johnsen (FrP) understreker at regjeringen vil realisere arkivbygget på Tynset. Han mener arkivsaken er løst.

April 2015. Kulturdepartementet ber om å få alternative tomter for arkivet. Samtidig sier statssekretær Bjørgulv Vinje Borgundvaag (H) at de vil realisere bygget så raskt som mulig.

Juni 2015. Arkivverket har levert justerte planer for arkivbygget på Tynset. Målet er å få byggestart på statsbudsjettet for 2016.

Norsk helsearkiv har blant annet foreslått å redusere sin magasinkapasitet med 18 000 hyllemeter.

Artikkeltags

Kommentarer til denne saken