Får medhold etter lang barnehagestrid med kommunen

PBL ved advokat Tor Eitran (innfelt) har vunnet fram på vegne av Mariskostiftelsen i saken mot Tynset kommune. Dermed må kommunen ta med Furumoen barnehage i sitt barnehageopptak.

PBL ved advokat Tor Eitran (innfelt) har vunnet fram på vegne av Mariskostiftelsen i saken mot Tynset kommune. Dermed må kommunen ta med Furumoen barnehage i sitt barnehageopptak. Foto:

Fylkesmannen har endret mening og gir Mariskostiftelsen medhold i den langvarige barnehagestriden med Tynset kommune. Det betyr at kommunen må ta med Furumoen barnehage i sitt barnehageopptak.

DEL

Fylkesmannen konkluderer med at Tynset kommune har begått saksbehandlingsfeil, og at vedtaket om godkjenning og driftstilskudd til Furumoen barnehage fortsatt består.

– Fylkesmannen er enig med PBL (Private barnehagers landsforbund) i at Tynset kommune ikke kan fjerne barnehagen fra barnehageopptaket eller stanse tilskuddet til Furumoen barnehage på grunn av en midlertidig driftsstans, skriver Fylkesmannen i sin konklusjon.

Den nye utviklingen i saken kommer etter at Fylkesmannen først avviste klagesaken fra PBL på vegne av Mariskostiftelsen/Furumoen barnehage.

– Fylkesmannen har gått gjennom sakens dokumenter på nytt, delvis på bakgrunn av nye opplysninger og fordi Fylkesmannens behandling av klagesaken første gang var mangelfull, skriver assisterende fylkesmann Ann Cathrine Fossum og utdanningsdirektør Anne Cathrine Holt.

Fylkesmannen konstaterer at Tynset kommune må ta med Furumoen barnehage i sitt barnehageopptak og gi tilskudd til barnehagen

Tomt i snart to år

Det var i mars 2016 at Mariskostiftelsen besluttet å trekke seg som eier og driver av Furumoen barnehage på Tynset, etter en turbulent periode med misnøye fra foreldregruppen. Da hadde stiftelsen drevet den private barnehagen siden 2013.

I juli 2016 varslet Mariskostiftelsen Tynset kommune at barnehagen ville holde midlertidig stengt, men at de var i en salgsprosess og ønsket å være med på neste års barnehageopptak. Barna i Furumoen ble flyttet til andre barnehager i kommunen.

I 2017 varslet Tynset kommune oppsigelse av samarbeidsavtalen og tilbakeføring av vedtaket om drift og kapitaltilskudd, og Furumoen ble fjernet fra barnehageopptaket i kommunen. Senere har det vært en lang strid, med en rekke e-poster og brev mellom kommunen og PBL.

Ny barnehagedrift?

Nå får altså PBL medhold av Fylkesmannen. Dermed kan det igjen bli privat barnehagedrift i Furumoen barnehage.

I januar sendte Paal-Mogens Furuseth på vegne av Hoppensprett AS en mail til barnehageleder Mariann Hagen i Tynset kommune.

Der fortalte han at Hoppensprett sammen med Mariskostiftelsen er i gang med å planlegge oppstart av barnehagen på Furumoen 1.august og ønsker å være med på kommunens offisielle barnehageopptak.

Den private barnehagen så da for seg et sted mellom 5 og 10 barn ved oppstart i august.

Artikkeltags