Her er det dyrest å eie enebolig i Fjellregionen

Ifølge Huseiernes Landsforbund vil du stadig bruke mer av inntektene dine på å bo, det viser bokostnadsindeksen som er basert på tall fra SSB, Nordpool, Norges Bank og NVE. Beregningene er utført av Samfunnsøkonomisk analyse.