Os ser på samarbeid med andre kommuner om bredbåndutbygging

Bredbåndutbyggingen i Dalsbygda skal ut på anbud. Østover må de vente lenger.