Tre ønsker å bli lærere i samisk

Det ble utlyst fast stilling som lærer i sør- og nordsamisk ved Brekken lokal – og oppvekstsenter i mai. To kvinner og en mann har søkt på stillingen.