Slik vurderte kommunestyrets medlemmer i 2010 ja eller nei til bystatus

En ringerunde til politikerne i kommunestyret i 2010 ga et klart politisk svar på ja eller nei til bystatus.