Kommunen blir ene-eier av Peder Hiorts gate 2

Peder Hiorts gate 2, Røros sentrum.

Peder Hiorts gate 2, Røros sentrum. Foto:

DEL

Kommunestyret i Røros vedtok den 26. september 2019 å kjøpe eiendommen Peder Hiorts gate 2, også kalt Reiselivets Hus. Saken ble behandlet for lukkede dører.

Peder Hiorts gate 2 er i dag eid av Reiselivets Hus AS som igjen eies av Røros Invest med 65 prosent og Røros kommune 35 prosent.

Det melder Røros kommune i en pressemelding torsdag.

Røros Invest AS ble med på eiersiden i 2012, og eiendommen har siden vært igjennom en større rehabilitering og oppgradering. Eiendommen som Røros kommune nå tar over framstår i dag som en kvalitetsmessig og flott sentrumseiendom

Røros Invest AS meddelte i sommer at de ønsker å avslutte sitt engasjement i Reiselivets Hus AS, og avhende eiendommen til Røros kommune. I avtalen som nå er forhandlet frem, er det enighet om at Røros kommune kjøper eiendommen ut av selskapet og tar den inn i kommunal eiendomsportefølje. Røros kommune selger sin aksjepost i Reiselivets Hus AS til Røros Invest AS.

Røros Bergstad skal i de kommende årene videreutvikle de nedre sentrumsområdene. Arealene rundt inngangen til Røros sentrum fra fylkesvei 30, som også er inngangen til sentrumsgatene, er viktig både for tilreisende, men også for lokalbefolkningen. Det skal lokaliseres et nytt bibliotek i dette området, og man ser derfor området i en helhet.

I sentrumsplanen som nylig ble vedtatt er det i høringer og møter etterspurt muligheter for mer sentrumsnære oppholdsområder, lekearealer og lignende. Dette er av stor betydning for å legge til rette for at alle kan bruke sentrum på en aktiv måte i framtiden. Det fyller verdensarven med liv og gir lokalbefolkningen tilgang til nye møteplasser.

Peder Hiorts gate 2 er sammenbygd med Hans Aasens gate 3. Denne eiendommer er også kjent som Ungdommens Hus og er allerede eid av Røros kommune. Kommunen anser det derfor som særs viktig at man ivaretar ungdommens interesser og gir aktive og forutsigbare rammer for oppvekst og utvikling. Dette er i tråd med kommunens politikk for tilrettelegging for ungdom.

Røros kommune ser derfor på kjøpet av Reiselivets Hus som en del av sin samfunnsoppgave for å tilrettelegge for best mulig vilkår for en målrettet utvikling og aktiviteter i sentrum.

Røros kommune eier og forvalter over 40.000 kvm med bygningsmasse. Som en del av en bedre og mer målrettet eiendomsforvaltning, har kommunestyret gitt rådmannen mandat til å igangsette en prosess for å utrede hvilke eiendommer som bør beholdes i kommunens eiendomsportefølje og hvilke eiendommer som bør avhendes. Dette arbeidet vil sette fart i første kvartal 2020.

Kjøpet av Peder Hiorts gate 2 skal finansieres gjennom salg av enkelte kommunale eiendommer.

Eiendommen overtas av Røros kommune den 1. desember 2019.


Artikkeltags