– Virksomhetsplanen ligger der. Vi og administrasjonen har tatt sjølkritikk på prosess og deler av måten dette er blitt gjort på. Administrasjonen har fått i oppdrag å utrede ulike ting, blant annet tettere oppfølging, bedre tallgrunnlag, bedre oppfølging mot brukere, pårørende og ansatte. Saken skal nå avsluttes, sier ordfører Salbu.

Les også: Minus ti mill. på helse- og omsorg

Justeringer

– Vil dere gjøre endringer i forhold til det opprinnelige vedtaket?
– Endringene vil fortsette, men vi må vurdere å ta til følge noen av innspillene som er kommet. Kjøkkenet på Enan kan være viktig for at Enan fortsatt skal være et attraktiv sted. Her skal bolk bo videre, og kjøkkenet kan være viktig for brukerne både i forhold til miljø og ernæring. Men hvordan kjøkkenet på Enan skal driftes videre, må vi diskutere, sier ordfører Bersvend Salbu.

Abonnenter uten aiD. Logg på!

Sp er på samme spor

Varaordfører Merete Myhre Moen sier at eldreomsorgen skal dreies i den retningen de nå har vedtatt, men at det kan bli noen små justeringer.


– Vi må likestille alle omsorgsboligene, Enan, Furumoen og Tjønnmosenteret. Så må vi være litt mer fleksible. Kjøkkenet på Enan er en av de tingene vi må vurdere videre, sier Myhre Moen. Kjøkkenet på Enan utgjør litt over et årsverk.