Røros kommune kan få korteste jakttid på elg i Trøndelag, men et viltområde ønsker å jakte fram til jul

Røros Vestre Viltområdet ønsker å ha mulighet til å jakte elg fram til jul og ber fylkesrådmannen ta hensyn til innspillet når Trøndelag fylkeskommune skal vedta nye jakttider på elg. I forslaget som ligger får Røros kommune korteste jakttid på elg i Trøndelag.