15 av 20 ansatte i Jess-Bygg bytter ut hammer og sag med rifla når elgjakta starter

15 av 20 ansatte i Jess-Bygg på Tynset bytter ut hammer og sag med rifla når elgjakta starter onsdag.