1600 tamrein har vært inne i villreinområdet i Forollhogna. Nå er de drevet ut

1600 tamrein har vært inne i villreinrområdet.