Fylkesmannen i Nordland støtter Holtålen kommune: - Ja til ny hytte, men den skal ikke være større enn den gamle

Fylkesmannen i Nordland støtter Holtålen kommune i at Alvhild Grønseth får gjenoppbygge hytte, men ikke større enn den gamle.