- Mange gode opphold langs Gaula i sommer, men fisket var midt på treet

Formannskapet i Holtålen hadde besøk av Torstein Rognes fra Gaula Natursenter til å informere om status for de nye politikerne.