Vil besøke alle 75-åringer i Røros

HJEMMEBESØK: Per Ivar Lundli fra Helsevaktbilen og Inger Therese Holm fra kommunens ergoterapitjeneste vil gjerne komme på besøk til 75-åringene i Røros kommune.  - Målet er at de skal mestre hverdagen i åra framover gjennom forebyggende tiltak, sier de.  Foto: Tor Enget

HJEMMEBESØK: Per Ivar Lundli fra Helsevaktbilen og Inger Therese Holm fra kommunens ergoterapitjeneste vil gjerne komme på besøk til 75-åringene i Røros kommune. - Målet er at de skal mestre hverdagen i åra framover gjennom forebyggende tiltak, sier de. Foto: Tor Enget

Nå kan du få hjelp til å forberede alderdommen i eget hus. – Gjør endringer i tide, oppfordrer Per Ivar Lundli og Inger Therese Holm.

DEL

De representerer henholdsvis Helsevaktbilen og ergoterapitjenesten, er i gang med prosjektet Forebyggende hjemmebesøk ved 75 år, og skal sende ut brev til 1943-modeller i kommunen.

– Vi skal ikke trenge oss på, men sender ut brev med tilbud om besøk, forteller Lundli og Holm.

Folkehelsetiltak

– Målet er å treffe personer som har mulighet til å være sjølhjulpne og velfungerende i mange år. Besøkene skal gjennom en prat og kanskje litt veiledning bidra til å forlenge perioden de klarer seg sjøl og utsette behovet for kommunale tjenester. Det kan være noe så enkelt som å flytte soverommet og badet til førsteetasje, sette inn ei bredere badedør, være litt mer fysisk aktiv og gjøre et lite grep med kostholdet, forteller de.

Prosjekt

Forebyggende hjemmebesøk er et en del av omstillingsprosjektet i kommunens helse- og omsorgstjeneste.

– Når vi kommer på besøk vil vi snakke om flere tema, blant annet hva de kan gjøre med eget liv for å møte alderdommen. Dette handler mye om bevisstgjøring for å motivere til egeninnsats for å bidra til at en har helse og hus som fungerer. I tillegg vil vi sjølsagt også informere om hva som finnes av tilbud både i kommunal og privat regi, sier de.

Ta ansvar sjøl

Veiledning vil være viktig når de kommer på besøk.

– Det gjelder tiltak den enkelte sjøl kan ta ansvar for innenfor områder som fysisk aktivitet, sosial deltakelse, utbedring av egen bolig og ernæring. Vi vil også ta opp temaer som trening, psykiske problemer, ensomhet, vold og rus når det faller naturlig, og vi har med oss relevant skriftlig informasjon. Vi vil også informere om tiltak som er fallforebyggende og brannforebyggende, forteller de.

Årsaken til at de har valgt seg ut 75-åringene, er at mange av dem fortsatt er frisk og rask og har økonomi til å gjøre eksempelvis bygningsmessige endringer.

– Det er viktig at man gjør nødvendige endringer før en står midt oppi en situasjon der det blir helt nødvendig, sier Lundli og Holm.

De forteller at andre kommuner kan vise til gode erfaringer med forebyggende hjemmebesøk, og håper at engasjementet blant 75-åringer i Røros også blir stort.

– Prosjektet skal gå gjennom 2019 - etterpå blir det et fast opplegg, sier Lundli og Holm.


Artikkeltags