Eldreomsorg i Alvdal – grunn til bekymring?

ARBEIDERPARTIET: Johnny Hagen (72). Sitter i formannskapet, og var ordfører forrige periode.

ARBEIDERPARTIET: Johnny Hagen (72). Sitter i formannskapet, og var ordfører forrige periode. Foto:

Av
DEL

MeningerDette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.I et intervju uttaler tidligere kommune- og distriktslege Rolf Langen bekymring for privatisering og nedbygging av eldreomsorgen i Alvdal (Alvdal MIV, 4. januar 2020). Jeg deler langt på vei hans bekymringer. Kommunens planer om å redusere antall sjukehjemsplasser er basert på statistiske fakta. De viser en nedgang i antall innbyggere over 80 år kun noen få år fremover. Nå opplever vi, ikke overraskende, at fakta og statistikk ikke helt stemmer overens. Når folk bor lenger hjemme, kanskje med manglende sosial stimuli og aktivitetstilbud, reduseres deres allmenntilstand raskere, og behovet for pleietrengende tiltak vil da komme tidligere.

«Leve hele livet» er en reform med mål om å gi eldre økt trygghet og forutsigbarhet i pasientforløp og overganger, få færre hjelpere å forholde seg til og oppleve større kontinuitet i tilbudet. Videre er målet også å ta vare på sine nærmeste, og gi støtte og avlastning, slik at de ikke sliter seg ut. Slik skal eldre og deres pårørende få mulighet til å leve livet – hele livet» (jfr. Stortingsmelding 15 – 2017/2018).

«Vi har gjort mye for å forbedre tjenestene til eldre. Likevel svikter det for ofte med det aller viktigste i eldreomsorgen. Det gjør siste del av livet tyngre å mestre for mange eldre og deres pårørende. Det er dette som er bakgrunnen for at vi nå starter arbeidet med en reform for eldre.», (uttalelse fra statsminister Erna Solberg).

WHO, Verdens Helseorganisasjons nettverk setter fokuset på miljømessige, sosiale og økonomiske faktorer som påvirker eldres helse og trivsel, samtidig er de opptatt av at eldre innbyggere er aktive beslutningstagere. Det kommunale eldreråd må inviteres inn sammen med kommunen som hovedansvarlige for et arbeid med å kartlegge eget lokalsamfunn, og legge planer for å gjøre fysiske og sosiale omgivelser, transport, service og tjenestetilbud mer aldersvennlig.

I kommunestyrets budsjettbehandling foreslo Alvdal Høyre å søke departementet om midler til å utrede organiseringen av helse- og omsorgstjenestene i Alvdal. Dette i tråd med regjeringens reform «leve hele livet». Videre fikk Alvdal AP, med minst mulig margin, flertall for at det bør gjennomføres en utredning av fremtidens omsorgstjenester, og at dette gjennomføres før en eventuell ombygging til omsorgsboliger i nordfløyen på Solsida.

Alvdal kommune kjenner til de demografiske utfordringene. Spørsmålet er om vi er rustet for et samfunn med mange flere eldre? Stortingsmeldingen tar for seg et mangfold av utfordringer, og gode forslag til tiltak og tilnærming til forestående utfordringer. Av den grunn bør Alvdal kommune utarbeide en søknad om midler til en utredning i tråd med flertallsvedtaket fra 19.desember. Vi bør gjennomføre en utredning med bred innbyggerinvolvering for å kartlegge kommunens helse- og omsorgsbehov for kommende 10 til 20 år . Utredningen må gjennomføres før det brukes midler på eksisterende bygningsmasse som blant annet ombygging av nordfløya på Solsida.


Send inn leserbrev «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags

Kommentarer til denne saken