Hele Norsk Helsearkiv til Tynset!

Artikkelen er over 4 år gammel

Et flertall på Stortinget ber regjeringen følge opp arbeidet med Norsk Helsearkiv og realisering av debotbygg på Tynset.

DEL

– En stor seier for Hedmark og Nord-Østerdalen, sier stortingsrepresentantene Trygve Slagsvold Vedum, Knut Storberget og Karin Andersen i en pressemelding tirsdag ettermiddag.

Tidligere i vinter fremmet de tre et felles representantforslag i Stortinget, der de bad regjeringen ta initiativ til en utredning av konsekvensene av å bryte med tidligere anbefalinger om ikke å gi en privat markedsaktør ansvaret for lagring av sensitive pasientopplysninger.

Nå er saken ferdigbehandlet i Stortingets helse- og omsorgskomite. Der går et flertall, inkludert KrF og Venstre sine representanter, inn for at Norsk Helsearkiv bygges opp på Tynset.

Vedtaket lyder: «Stortinget ber regjeringen følge opp arbeidet med Norsk helsearkiv og realisering av depotbygg på Tynset».

Arkivkampen er langt fra over 

En stor seier

– Dette er en svært stor seier for alle oss som kjemper for flere arbeidsplasser i Hedmark. Ved å legge selve lagringen av arkiver til Tynset, får man både vesentlig flere arbeidsplasser, samtidig som man får en mye større trygghet for at dette faktisk blir permanente arbeidsplasser, sier Senterparti-leder Trygve Slagsvold Vedum.

– Vi vil rette en stor takk til KrF og Venstre som har bidratt til å sikre dette meget positive og svært viktige vedtaket. Jeg er glad for at KrF og Venstres representanter innser alvoret i denne saken, og bidrar til en god løsning for norske pasientopplysninger og til en god løsning for Hedmark, sier Knut Storberget.

Et annet vedtak i forslaget er at Stortinget ber regjeringen ta initiativ til en utredning om hvordan lagring av sensitive pasientopplysninger best mulig skal kunne trygges. Det skal spesielt tas hensyn til utfordringer som kan oppstå i forbindelse med samarbeid med private aktører, slik regjeringspartiene har ønsket.

– Det er helt nødvendig at man foretar en grundig vurdering av konsekvensene av å gi et privat selskap ansvar for å lagre folks svært sensitive helseopplysninger. Det er åpenbart at slikt materiale har enorm verdi for mange ulike aktører. Med dagens frie flyt av informasjon, kan det få store konsekvenser om slikt følsomt materiale skulle komme uvedkommende i hende, avslutter Svs Karin Andersen.

LES ALT OM ARKIVSAKEN HER!

Artikkeltags

Kommentarer til denne saken