Har satt inn tiltak i barnehagen for å få ned sykefraværet