Hans Olav og resten av brannmennene har flyttet fra utslitt garasje og inn i ny brannstasjon

Brannmenn i Holtålen har gått fra å ha tilhold i en garasje med pålegg fra arbeidstilsynet til å få en skikkelig brannstasjon.