Terje Borgos går av med pensjon etter 40 år i jobben som fjelloppsyn

Terje Borgos er nå daglig leder i Fjellstyrene i Holtålen SA. På nyåret fyller han 70 år og har bestemt seg for å sette strek for jobben som fjelloppsyn.