Kommunestyret Holtålen: Ønsker å se på andre alternativer for renovasjon enn Fias