Anders (23) har fått konsesjon på eiendom innerst i Hessdalen