Rådmann og saksbehandler er uenige i trasévalg i Gauldalsløypa

Artikkelen er over 2 år gammel

Rådmann Marius Jermstad vil at man skal prøve å ha både skiløype og snøscooterløype på de strekningene som er satt opp i Gauldalsløypa, mens saksbehandler Steinar Elven ønsker å sende løypa tilbake til forslagsstiller for endring av trase.