15 ulike tros- og livssyn er representert i Holtålen kommune. Nå er tilskudd fordelt