Slik forklarer departementet nedlegging av passfunksjon på Røros