Holtålen kommune klager på avslaget om skadefelling på bjørn

DEL

– Totalt er det dokumentert ti sau og lam tatt av bjørn i løpet av knappe to uker innenfor en avstand på cirka 25 kilometer. Alle spor, bilder og observasjoner er innenfor det samme området. Avtrykkene etter bjørnen som har gjort skade i Haltdalen har blitt målt av rovviltkontakten til å ha en bredde på 14 centimeter, noe som indikerer en voksen bjørn, skriver Geir Morten Granmo i en klage til Miljødirektoratet.

Han er Prosjektleder i Skadefellingssamarbeidet i søndre del av Trøndelag.

Granmo viser til søknad fra Holtålen kommune om skadefellingsløyve på en bjørn i deler av Holtålen, Midtre Gauldal, Selbu og Tydal kommuner datert 23. september, samt Miljødirektoratets avslag på søknaden datert 24. september.

Les også: Fire sauer dokumentert tatt av bjørn i Haltdalen – fikk avslag på felling

– Som vertskommune for samarbeidsprosjektet «Skadefelling av bjørn, jerv, ulv og gaupe i søndre del av Trøndelag» vil Holtålen kommune med dette påklage Miljødirektoratets avslag, skriver Granmo.

Han skriver videre at hovedargumentet til Miljødirektoratet til å avslå søknaden om skadefellingsløyve synes fortsatt å være at sanking av sauen fra utmarksbeite er i gang og at det sankes fortløpende. Det hevdes derfor at det ikke er stor fare for framtidige skader i dette området. Det er imidlertid store områder som skal gjennomletes i til dels vanskelig terreng, og det vil derfor fortsatt gå lang tid før sankinga er sluttført. De siste sauene vil erfaringsmessig ikke være tatt ned fra utmarksbeite før langt ut i oktober.

– Det er heller ikke slik at selv om sauen er tatt ned til innmarksbeite så er beitesesongen over. Den vil for de aller fleste vare til slutten av oktober/starten av november. Våre tidligere erfaringer er at bjørnen følger etter sauen fra utmarksbeite og fortsetter å ta sau på innmark etter at den er sanket, mener Granbo.

– På bakgrunn av at det fortsatt gjenstår en måned av beitesesongen, at Holtålen, Midtre Gauldal, Selbu og Tydal er et beiteprioritert område og at det er en sannsynlighetsovervekt av at skadegjører er en hannbjørn påklager Skadefellingssamarbeidet i søndre del av Trøndelag Miljødirektoratets avslag på Holtålen kommune sin søknad om skadefellingsløyve. Avslaget er i strid med både rovviltforliket og Miljødirektoratet sine egne vurderinger i forbindelse med vedtaket om å ikke åpne for lisensjakt på bjørn fra Midt-Norge og nordover, avslutter Granmo.

Artikkeltags