Det blir stille langs Gauldalsløypa i vinter

Fylkesmannen krever kartlegging av rovfugl i månedskiftet mars-april. Det setter hele den nye behandlingen av Gauldalsløypa på vent og det blir ikke rekreasjonskjøring med snøscooter kommende vintersesong.