Turforeninga sitter igjen med mange spørsmål

Laila Folde var en av tilhørerne under formannskapsmøtet. Hun er leder i Holtålen turforening.

Laila Folde var en av tilhørerne under formannskapsmøtet. Hun er leder i Holtålen turforening. Foto:

Artikkelen er over 1 år gammel
DEL

– Jeg sitter igjen med like mange spørsmål etter denne behandlingen som jeg gjorde før formannskapsmøte. Som turforeninga har skrevet i både høringsinnspill og leserinnlegg har vi ingen mening om det skal være scootertrasé eller ikke. Det vi har vært tydelig på, er at en scooterløype ikke må gå på bekostning av ei etablert skiløype, og at skiløype og scootertrasé må være atskilt. Rådmannen var også tydelig i møtet på at det var en umulighet å skille de to siden scootertraseen må gå på ubrøytet vei, sier leder i Holtålen turforening, Laila Folde.

Hun var en av flere tilhørere som hørte på den politiske behandlingen om opprettelse av snøscooterløyper i Holtålen tirsdag. Det er Holtålen turforening som kjører opp skiløypene som blant annet går etter Riastveien og hvor snøscootertraseen er tegnet inn. Folde mener det mest kritiske punktet i løypa er mellom Målåseteret og Hovsbrua. En strekning på 7,5 kilometer som brukes mye av barnefamilier på ski.

– Det er Ålens mest familievennlige trasé med noen svinger og en stigning i Tverråbakken. Løypa ligger godt i le for vær og vind. I planen er det lagt opp til at snøscootertraseen kan være inntil fem meter bred og skiløypa tre meter bred der de to deler trase. Hvordan skal man klare å få til det? Riastvegen er ikke åtte meter bred. Det blir fint lite igjen av veien til familier, sier Folde. Hun er skuffet over at ikke turforeninga ble mer involvert i planen allerede fra starten av. Vi var heller ikke i utgangspunktet tatt med som høringsinstans.

– Jeg synes det er rart at det ikke har blitt tatt kontakt med oss underveis i prosessen, sier Folde.

Artikkeltags