Kommunen sa ja til elmotor på vann - fylkesmannen opphevet vedtaket

Heidi Greni

Heidi Greni Foto:

Artikkelen er over 2 år gammel

Heidi Greni (Sp) ber miljøministeren rydde opp.

DEL

Greni ber minister rydde oppEtter at Fylkesmannen i Sør-Trøndelag opphevet Holtålen kommunes forskrift om bruk av elmotor på båt i vann under 2 km²for å fremme fritidsfiske og friluftsliv, tar stortingsrepresentant Greni nå saken opp i Stortinget.

Greni har levert inn følgende spørsmål til klima- og miljøminister Vidar Helgesen:

– Holtålen kommunes forskrift om bruk av elmotor på båt i vann under 2 km² er opphevet av fylkesmannen i Sør-Trøndelag. Forskriften ble gitt for å fremme fritidsfiske og friluftsliv. Forskrift om motorferdsel i utmark er endret slik at det er gitt en generell tillatelse til bruk av elsykkel i utmark. Statsråden har uttalt at dette er positivt for folkehelsen ved at flere kommer seg ut i naturen. Er statsråden enig i at elmotor på båt og på sykkel begge er støysvake og derfor egner seg for bruk i utmark for friluftsformål?

Fylkesmannen sier i sin begrunnelse for å oppheve forskriften at ønsket om å fremme fritidsfiske og friluftsliv ikke er god nok begrunnelse fra kommunen.

Greni finner avslaget både uforståelig og urimelig.

– Jeg godtar ikke fylkesmannens avslag og regner med at statsråd Helgesen er enig med meg. Med bakgrunn i at forskrift om motorferdsel i utmark er endret slikt at det er gitt tillatelse til bruk av elsykkel i utmark, uttalte statsråd Helgesen at dette er positivt for folkehelsen ved at flere kommer seg ut i naturen, sier Heidi Greni i en pressemelding og henviser til at elmotor både til sykkel og båt er støysvake og derfor egner seg til bruk i utmark.

Artikkeltags