Når jula er tøff som juling

Av

Savn, forventninger, kjøpepress, alkohol, spiseforstyrrelser, psykiske lidelser, ensomhet og vanskelige relasjoner. – Jula er årstiden som forsterker alt, sier de ansatte på Psykisk helse- og rustjeneste på Røros.