Mottok budskapet om at Kari Aukrust er død med vemod

Av

Tidligere kultursjef i Alvdal og daglig leder på Aukrustsenteret Gunn Strømsøyen Hvamstad, og ordfører Mona Murud (Sp) mottok budskapet om at Kari Aukrust (97) er død med vemod.