- Jørn Holme har betydd utrolig mye for kulturminneforvaltningen, og han er en viktig person for oss i Kulturminnefondet. Holme har vært en virkelig Røros-venn som snakker fram Røros i alle sammenhenger, og det er synd for hele regionen at han vurderer å slutte som riksantikvar, sier direktør i Kulturminnefondet, Simen Bjørgen til Arbeidets Rett.

Riksantikvar Jørn Holme har søkt og er innstilt som førstekandidat til den nye sorenskriverjobben for tingrettene i Vestfold, melder NTB.

Der skal fire tingretter slås sammen til en, det er nordre Vestfold tingrett, Tønsberg, Sandefjord og Larvik tingrett. Til NTB understreker Holme sjøl at han ikke er ansatt ennå, men det er like fullt et signal om at dette er en mulighet som dukket opp og som Holme kanskje ikke ønsker la gå fra seg.

Holme har vært riksantikvar sia 2009 og åremålsstillingen går ut i 2021.

– Den beste investeringen Norge har gjort, og den skal forbli på Røros.

Direktøren i Kulturminnefondet på Røros sier Holme har reformert kulturminneforvaltningen:

- Det han har utført sia han ble riksantikvar i 2009, har vært en stor reform i måten riksantikvaren jobber på. Tidligere var embetet veldig orientert mot lover og regler, og bestemmelser i kulturminnelovverket. De siste ti åra har det vært en dreining, som først og fremst gjør at eierne av kulturminner blir mer verdsatt.

- Vern gjennom bruk er innført i hele kulturminneforvaltningen, som hos oss i fondet og i direktoratet. Det har blitt den røde tråden i alt bevaringsarbeid, og jeg mener det er viktig og riktig utvikling, tilføyer Bjørgen.

SE BILDENE fra da Jørn Holme var på Røros i vinter og fredet fantastiske Finnegården:

Se Røros’ svar på «Downton Abbey»

Simen Bjørgen understreker at dette merkes i alt arbeid med kulturminner på riksplan:

- Dette med at et kulturminne ikke bare skal settes i stand og slik bevares som et kulturminne, men at forvaltningen nå også er opptatt av bruken av kulturminnet. Skal vi oppnå målet om å bevare enda flere kulturminner, må eiernes meninger bli lagt vekt på. Det er på den måten vi kan få flere til å motivere seg til bevaringsarbeid, konstaterer direktøren.

Bildeserie

Se bildene fra Finnegården

!