Åtte har søkt vikarstilling som kulturskolerektor på Tynset

Åtte søkeren, seks menn og to kvinner, har søkt på stillingen som kulturskolerektor i Tynset kommune.