Etter forhandlingene om statsbudsjettet økte potten til Norsk Kulturminnefond med 10 millioner kroner.

- Vi er budsjettvinner på kulturminneområdet, konstaterer en svært godt fornøyd direktør i fondet, Simen Bjørgen.

- 10 millioner mer er en god nyhet - for eiere av kulturminner og for statlige arbeidsplasser på Røros, tilføyer direktøren.

  - Kulturarven er kronene verdt!

Totalt tildeles Norsk Kulturminnefond 87.440.000 kroner, etter en historisk vekst både i antall søknader og i penger til fordeling.

Har 54 kvalifiserte søkere å velge i   Norsk Kulturminnefond vokser stadig

I det opprinnelige forslaget fra regjeringen som kom tidligere i høst, var forslaget til statsbudsjettet for Norsk kulturminnefond  en bevilgning på rett i overkant av 77 millioner kroner. Det var en økning på 1,9 millioner kroner fra 2015. Endringen består i hovedsak av priskompensasjon. Midlene går både til kulturminnetiltak og drift av administrasjon og styre.

LES OGSÅ : - Søk om støtte til bevaring av kulturminner

Kulturminnevern er godt miljøvern 

Kulturminnemidler til vindusprosjekt