Kulturminnefondet har i år mottatt 170 søknader om straks- og sikringstiltak på kulturminner. Det samlede beløpet det ble søkt om, er på over 10 millioner kroner, mot 3,5 millioner kroner i avsatte midler for året.

De 3,5 millionene er nå brukt opp og fordelt på 102 tiltak over hele landet. I Røros- og Fjellregionen har utbedring av taklekkasje i Kjerkgata 9 på Røros mottatt 10.000 kroner, og ei stallbygning på Sønvisgården i Os mottatt 50.000 kroner.

Ordningen med midler til straks- og sikringstiltak av kulturminner ble innført av Kulturminnefondet i 2014 som en prøveordning. Hovedformålet med strakstiltaksordninga er å bidra til å hindre at kulturminner går tapt, og å stoppe forfallet inntil eierne får mulighet til å gjøre mer.

Ordningen har vært populær helt siden oppstarten. Ifølge en pressemelding fra Kulturminnefondet vises det at det er et stort behov for ordningen, og vedtak om ordningen videreføres, gjøres i Kulturminnets styre før jul.