Har drevet med melkeproduksjon i 30 år: Nå skal ei helt spesiell ku i fjøset til Stein Peder hedres

Ei gjennomsnittlig NRF-ku produserer litt over 7700 liter melk i året, ifølge Geno. I Hodalen har Stein Peder Ryes nr. 488 produsert nesten 13.000 liter i året. Nå har kua på elleve år (!) passert over 100.000 liter melk i sitt produksjonsliv.