15 sauer tatt av ulv de siste døgnene. - Det kan bli et annet skadebilde framover

I løpet av de siste døgnene har ulv drept 15 sauer i de nordligste delene av beiteområdet i Rendalen.