En trist dag for trøndersk landbruk

Kari Åker, leder i Sør-Trøndelag Bondelag

Kari Åker, leder i Sør-Trøndelag Bondelag

Regjeringa avvikler pelsdyrnæringa hos oss men fortsetter importen av skinn. De nekter fortsatt å gjøre opp for seg og trønderske pelsbønder vil gå trange økonomiske tider i møte.

DEL

Regjeringen avsluttet i dag sin behandling av proposisjonen som vil avvikle pelsdyrnæringen i Norge. I og med at regjeringspartiene har flertall i Stortinget ligger det an til at dette blir endelig resultat i den politiske behandlingen.

«Dette er en trist dag for trøndersk landbruk og pelsdyrnæringa især. Hele prosessen fram mot å avvikle ei hel næring står til stryk. Det eneste politiske partiet som fremmer dette som en vinnersak har i dag under 3 % oppslutning. Saken er viktig for alle som driver næringsvirksomhet, det er betimelig å spørre – hvem blir den neste?» spør Kari Åker, leder i Sør-Trøndelag Bondelag i en pressemelding.

«Vanlige familier, som driver en lovlig næring rundt om i landet, vil rammes hardt både økonomisk og menneskelig. Det håper jeg politikerne som har vedtatt dette tar innover seg».

Forslaget om å forby pelsdyrhold i Norge innen 2025 kom som et resultat av regjeringsforhandlingene på Jeløya i 2018. FrP og Høyre valgte da å ofre næringa for å få mikropartiet Venstre inn i regjeringen.

«Dette er en uforutsigbar måte å drive næringspolitikk på. Prosessen har vært uryddig, avgjørelsen er ikke juridisk forankret og den foreslåtte kompensasjonen er altfor dårlig. Likevel avvikler en blåblå regjering – med Høyre i spissen – en hel næring på det mange med oss mener er et mangelfullt grunnlag» sier Kari Åker.

I det opprinnelige lovforslaget, som ble fremmet i november i fjor, foreslo regjeringen en kompensasjon for de rammede på 365 millioner kroner. Etter høringsrunden og KrFs inntog i regjeringa er denne summen nå økt til om lag 500 millioner kroner.

«Det beløpet som er foreslått står ikke i noe forhold til utregninger som er gjennomført. Den marginale økningen regjeringen har strukket seg til i proposisjonen endrer ikke på realitetene i erstatningsordningen» sier Kari Åker

Regjeringen fastholder prinsippet om at det er bokførte verdier i pelsproduksjonen som skal legges til grunn for erstatningsutmåling.

«Denne modellen synliggjør ikke den reelle verdien av tapet som pelsdyrbøndene utsettes for. Selv om de samtidig innrømmer at bokført verdi er mangelfullt som erstatningsgrunnlag, framstår det hele som et kynisk og useriøst spill fra Regjeringens side. Politikerne må i det minste gjøre opp for seg slik at de som rammes får en anstendig erstatning. Familier mister sitt økonomiske grunnlag, investeringer er verdiløse og gårdene mister verdi» avslutter fylkesleder Kari Åker.

Artikkeltags