Samler bønder til krisemøter om grovfôrsituasjonen

HOLDER TRE STOR-MØTER: - Mange produsenter ligger an til å få en svært krevende fôrsituasjon inn mot kommende høst  og vinter. Det inviteres derfor til fagmøter rundt om i hele fylket med aktuelle tema for brukerne.

HOLDER TRE STOR-MØTER: - Mange produsenter ligger an til å få en svært krevende fôrsituasjon inn mot kommende høst og vinter. Det inviteres derfor til fagmøter rundt om i hele fylket med aktuelle tema for brukerne. Foto:

Artikkelen er over 1 år gammel
DEL

Felleskjøpet, Nortura, Tine, Bondelaget og Norsk landbruksrådgivning (NLR) inviterer nå produsenter i Hedmark til fagmøter om grovfôrsituasjonen. Det ble avgjort etter et møte tidligere denne uka, der både faglag og landbrukskontor, samt Fylkesmannen i Hedmark, Norsk landbruksrådgivning, Felleskjøpet, Nortura, Tine og de lokale bankene deltok.

- Vi er i en krisesituasjon, selv om det er lokale variasjoner rundt i regionen. Når tørkesommeren og vannmangel nå gir så store utfordringer er det fort gjort at man går seg fast i negative tanker. Målet med møteserien er å få folk til å møtes og prate sammen, samt at vi fra alle deler av rådgiver-/hjelpersida vil forsøke å peke på mulighetene og at vi alle stiller oss til disposisjon for å hjelpe folk og dyr i den situasjonen man står oppe i, opplyser Ole Sylte Heggset på vegne av møtearrangørene.

- Akutt fôrmangel krever samhandling, og det er noe av det vi vil oppfordre til slik situasjonen nå er blitt. Samtidig er det ulikt hvor «skoen trykker» for den enkelte, understreker han.

Fôrsituasjonen er utfordrende for de fleste, og i neste omgang vil innkjøp av grovfôr, større bruk av kraftfôr, krav til fôrprøvetaking for å finne optimal miks av grovfôr/kraftfôr, osv sette både samholdet i næringa på prøve, samt at det for mange vil kunne bli krevende økonomisk. Alt fra banker og regnskapskontor til produsentrådgivere og saksbehandlere på det enkelte landbrukskontor i forhold til avlingsskadeerstatning, blir derfor viktige støttespillere for brukerne.

- Vi lover å rydde tid i en krevende sesong slik at det sterke produsentmiljøet vi har i regionen skal kunne fortsette å stå like sterkt også etter denne sommeren. Dette var konklusjonen etter at rådgivere og andre i og rundt landbruket møttes på tirsdag, også håper vi at så mange som mulig finner rom for å delta på de skisserte møte i neste uke

Tørkesommeren og den prekære grovfôrsituasjonen var hovedtema, og både aktuelle grovfôralternativer, kraftfôrsituasjonen, viktigheten av å ta fôrprøver, strategier i forhold til grovfôrimport til regionen, avlingsskadespørsmål, likviditetsutfordringer, strategier ift slaktesesongen sto på dagsorden.

I Nord-Østerdalen skal det holdes møter henholdsvis på Det vil i vår region bli tre møter, henholdsvis på Tolga og Os mandag 16. juli, samt at det arrangeres et stormøte på dagtid på Alvdal torsdag 19. juli..


Artikkeltags