Onsdag ble opplags- og lesertallene for norske aviser offentliggjort. Den viser at Arbeidets Rett kan glede seg over en opplagsøkning fra 2016 til 2017.

- Den er riktignok liten. Økningen i opplaget fra 6696 til 6706 og det betyr at vi noterer for ti flere enn året før, men etter mange år med nedgang betyr det veldig mye å ende på pluss-sia, sier ansvarlig redaktør og daglig leder i Retten, Guri Jortveit.

Fire av 14 medier i Sør-Trøndelag hadde framgang. 10 gikk tilbake.

- Det er utrolig artig å få lov til å lede dette laget som leverer avis for abonnenter i hele nedslagsfeltet vårt, i tillegg til mange mange utflytta folk fra Fjellregionen. Vi tar mål av oss om å lage lokalt relevant innhold for leserne våre, og trafikkmålinger av alt vi publiserer digitalt forteller oss at vi når stadig ut til flere hver eneste dag.

Sjøl om Retten hører til region Romerike Innlandet i Amedia, er vi ei trønderavis med utgiversted på Røros. Fjell-Ljom på Røros hadde en tilbakegang på 119. Adresseavisen hadde en solid økning på 776. Nea Radio og Rørosnytt på Røros har ikke måltall som regnes i opplagstallene.

I Nord-Østerdalen gjorde Alvdal midt i væla og Tynsetingen seg bemerket i 2017 som landets første nettavis som mottar pressestøtte. Tidligere har det kun vært gitt direkte støtte til papiraviser, slik som Fjell-Ljom på Røros får det. Nettavisa med primærområde i Alvdal og Tynset hadde en framgang på 340 totalt, og når nå 1 467 i de to kommunene. Ameida-eide Østlendingen gikk også fram i hele Hedmark med 263 i pluss.

Hamar Arbeiderblad gikk mest ned i Hedmark, med en nedgang på 918 (4,4 prosent). Glåmdalen hadde også nedgang på 1 prosent. Ringsaker Blad er den soleklare vinneren og hadde en oppgang på 515 eksemplarer, 8,1 prosent.

Det var 105 norske mediehus som hadde opplagsfremgang i 2017.

- Daglig når mediehusene 81 prosent av befolkningen over 12 år, og for første gang leser flere innhold på mobil enn på papirutgaver, ifølge Mediebedriftenes landsforening MBL.

Totalopplaget for norsk aviser er cirka 2 millioner eksemplarer. Av de 105 avisene med opplagsfremgang, er det Aftenposten som øker mest i antall eksemplarer med 13.777 eksemplarer. Av ukeavisene er det Aftenposten Junior som i flere år på rad har økt (+ 2.386 eks.). Andelen som leser papirutgavene faller fortsatt og er nå på 44 prosent, mens mobil lesing vokser og var i 2017 på 45 prosent. 61 prosent leser avisenes nettutgaver totalt.

Mediehusene har en samlet tilbakegang i lesing på 3,8 prosent. Dette skyldes i stor grad nedgang i lesing av papirutgavene som falt med 9,2 prosent.

Sør-TrøndelagAdresseavisen61 42960 653776
Sør-TrøndelagArbeidets Rett6 7066 69610
Sør-TrøndelagFjell-Ljom2 3642 483(119)
HedmarkAlvdal midt i væla/Tynsetingen1 4671 127340
HedmarkØstlendingen15 08314 820263