Hvorfor kommunestyret sier nei til utvidet skjenketid i martn'an

Bildet er illustrerende

Bildet er illustrerende

Av
Artikkelen er over 2 år gammel

Røros kommunestyre har med klart flertall sagt nei til utvidet skjenketid i Rørosmartnan 2018. Bakgrunnen for dette er klare uttalelser fra politiet, kommuneoverlegen og Huseierforeningen i Røros sentrum.

DEL

MeningerPolitiet sier bl.a. den ordinære skjenketiden (dvs til kl. 01 på hverdager) er tilstrekkelig nok, selv om utelivsbransjen i flere år har hatt utvidet skjenketid i midtukedagene under Rørosmartnan.

Politiet sier videre at «det ikke er en ønsket utvikling med økende tilgang på alkohol i sentrum, spesielt ikke under Rørosmartnan hvor utfordringen knyttet til alkohol og uteliv er stor nok som den er. (…) Når det gjelder de som er bosatt i sentrum må de kunne påregne noe mer støy knyttet til arrangement som f.eks. Rørosmartnan. Men man skal her ikke glemme at også de har krav på et minimum av nattero og hensyn spesielt i forhold til berusede (til dels sterkt berusede) personer med de ulemper som følger med. Av hensyn til at beboerne i sentrum også skal ha et tilnærmet normalt liv og virke i martnan er det ikke ønskelig med utvidet skjenketid».

Kommuneoverlege Anne Lajla Westerfjell Kalstad sier bl.a. at «De helsemessige aspektene er viktige å ivareta i en diskusjon rundt salgs-og skjenketider, da det er veldokumenterte helsegevinster på individ-og samfunnsnivå ved å redusere tilgjengeligheten. Kommunens viktigste forebyggende virkemiddel for å redusere alkoholforbruket er å begrense salgs-og skjenkesteder og innskrenke salgs-og skjenketider. Det er vist at 1 times innskrenking av skjenketiden reduserer volden nattestid med 16% (Folkehelseinstitusttet).»

Huseierforeningen i Røros sentrum v/styret sier bl.a. «Vår oppgave er å finne en god balanse mellom næringsdrift, tjenesteyting og boligformål i Røros sentrum, og i dette perspektivet finner vi ikke grunner som er vektige nok til at vi anbefaler utvidet skjenketid i martnasuka».

Etter vedtaket har det kommet en del reaksjoner; at utelivsbransjen reagerer negativt er forventet, men at et mindretall i kommunestyret velger å lukke øynene til så entydige anbefalinger fra politi, kommuneoverlege og huseierforeningen er påfallende.

Høyre gjør et nummer av at kommunen med dette vedtaket fremstår som en nei-kommune; en kan med betydelig større tyngde hevde at Høyre fremstår som et nei-parti til velbegrunnete faglige råd og tydelige naboprotester.

Bjørn Salvesen (SV) gjør et nummer av det er viktig med forutsigbarhet i alkoholpolitikken.

Jeg vil presisere at ingen har krav på å få innvilget dispensasjon fra gjeldende retningslinjer, og politiet har i sin uttalelse valgt å legge større vekt på hensynet til beboere og den generelle ordenssituasjonen i sentrum enn å holde fast på utvidet skjenketid. Det synes jeg Bjørn Salvesen skal merke seg.

Send inn leserbrev «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags