Gå til sidens hovedinnhold

Metoo-svarene viser at #metoo trengs

Artikkelen er over 3 år gammel

Vi etterlyste meninger og metoo-historier fra Rettens lesere, og nå strømmer det inn.

Mandag lanserte vi i Retten en landsomfattende metoo-kampanje sammen med andre aviser i Amedia. Den første timen rant det inn 20 svar. Siden har det bare fortsatt, og folk har delt både meninger og sterke historier.

- Seksuelle krenkelser og metoo-kampanjen har hatt mye fokus nasjonalt. Nå ønsket vi å få litt mer innsikt i hvordan det står til lokalt. Responsen er av et slikt omfang og noen av historiene er så alvorlige, at jeg er både rystet og tross alt, takknemlig, sier redaktør Guri Jortveit.

De siste månedene har vi hørt hvordan kvinner over lang tid har blitt utsatt for uakseptabel adferd. Vi har sett hvordan de som har gått over streken har mistet både anseelse og verv. #Metoo har fått fram sakene, og bidratt til både bevissthet og anerkjennelse.

- Vi skal sjølsagt møte Metoo med sunn skepsis og vokte oss vel for å vanne ut begrepet. Like fullt er jeg sikrere enn noen gang etter å ha sett responsen, at vi må vi fortsette å snakke om det. Ofre forteller om at de ikke blir trodd. De opplever det utrygt å varsle, og de forteller at varslene ikke får konsekvenser for den som har gått over streken. (teksten fortsetter under spørreundersøkelsen)

I de fleste sakene som har vært omtalt nasjonalt, er det kvinner som er offeret.

- Likestilling og kvinnekamp har åpenbart ikke kommet så langt som vi liker å tro, og jeg innrømmer glatt at jeg sjøl har vært naiv.

LES om undersøkelsen: En støtte for andre: Bli med på vår anonyme #metoo-undersøkelse

Gjennom å besvare spørreundersøkelsen kan du være med og speile hvordan situasjonen er i vår region, samtidig som du deltar i noe mye større enn bare å fortelle din historie. Svarene i undersøkelsen gjør det mulig for ettertiden å si mye mer om hvor omfattende #metoo var i det herrens år 2018. Det er en ganske stor overbygning over vårt lokale initiativ.

Til tross for et sterkt søkelys på seksuell trakassering de siste månedene, kan definisjonen av #metoo for noen fortsatt være uklar. Vi vil legge til grunn definisjonen at en person har blitt utsatt for uønsket seksuell oppmerksomhet, og støtter andre som har opplevd det samme.

I starten av undersøkelsen bes man om å beskrive hvorfor man er skeptisk til #metoo-bevegelsen, eller hvorfor man støtter den.

- Svarene har mange interessante innfallsvinkler fra flere hold. Undersøkelsen dreier seg ikke bare om at folk skal fortelle dersom de har egne opplevelser med seksuell trakassering, men også å dele tanker og refleksjoner rundt temaet fra begge kjønn. Amedia setter lys på #metoo i forbindelse med 8.mars og den internasjonale kvinnedagen, men temaet favner både kvinner og menn.

Undersøkelsen er åpen til og med mandag 5.mars.

METOO-UNDERSØKELSEN I Arbeidets Rett

-Spørreundersøkelsen er anonym, og gir oss ikke anledning til å spore deg med mindre du oppgir hvem du er.

-Du kan også ringe redaktør Guri Jortveit direkte på tlf. 906 62 117.

-Vi i Arbeidets Rett utøver et absolutt kildevern.

-Du bestemmer om, og i hvilket omfang, vi kan bruke din historie dersom du tar kontakt.

Kommentarer til denne saken