Har gjennomført fisjon, nyregistrert aksjeselskap for Røros Folkehøgskole og nytt styre og daglig leder i SK Bygg

Vi gir deg oversikt over utvalgte kunngjøringer fra næringslivet i Fjellregionen som nylig er registrert i Brønnøysundregistrene.