Vedtaket om lisensfelling av Letjennaflokken godkjent

SVARER? Klima- og miljøminister Ola Elvestuen får flere spørsmål i dette innlegget, som innsenderen håper å få svar på.

SVARER? Klima- og miljøminister Ola Elvestuen får flere spørsmål i dette innlegget, som innsenderen håper å få svar på.

Tirsdag formiddag kom meldingen at Klima- og miljødepartementet har godkjent vedtaket om lisensfelling av Letjennareviret.

DEL

Lisensfelling av ulvene i Mangenreviret og Rømskogreviret godkjennes ikke.

– Klagene på lisensfellingskvoten for ulv innenfor ulvesonen er nå ferdig behandlet. Departementet er kommet til at det kun er hjemmel for lisensfelling av Letjennareviret. Det er ikke lovhjemmel for felling av Mangenreviret eller Rømskogreviret, sier klima- og miljøminister Ola Elvestuen (V) på regjeringens nettsider.

Vil redusere konfliktnivået

Stortinget understreker at det må foretas en konkret vurdering i det enkelte tilfelle av om lovens vilkår for felling er oppfylt. Det er derfor ikke tilstrekkelig kun å vise til vilkårene i loven og ikke dokumentere konkret hva som skal begrunne felling av det enkelte revir. Departementet kan ikke se at det i nemndenes vedtak, eller i deres tilbakemelding etter at de ble anmodet om å gi en utdypet begrunnelse for sine vedtak, foreligger en slik konkret vurdering som kan gi hjemmel for felling av Mangen- og Rømskogrevirene.

For Letjennareviret har sekretariatet for rovviltnemnende i sin innstilling og nemndene i sin begrunnelse kommet med opplysninger om konkrete forhold som er relevante for vurderingene etter loven. Departementet har dessuten vektlagt betydningen av å redusere konfliktnivået og øke tilliten til rovviltforvaltningen når vi over noen år har ligget over bestandsmålet. På denne bakgrunn er departementet kommet til at belastningen innenfor Letjennareviret samlet sett er av en slik karakter og varighet at reviret kan felles, står det videre.

Et uttak på inntil seks ulver i Letjennareviret innenfor ulvesonen, og en kvote på inntil 26 ulver utenfor ulvesonen, vil i henhold til Miljødirektoratets vurdering samlet sett ikke true bestandens overlevelse.

Jaktleder reagerer på frist helt inntil jaktstart: – Det er å pisse på ressurser og arbeidet som folk legger ned i dette her

Verdens naturfond reagerer

I en pressemelding reagerer fungerende generalsekretær Karoline Andaur for at seks ulver i Letjennaflokken kan tas ut.

– Dette vedtaket er uakseptabelt. Hvis ikke en flokk innenfor ulvesonen som ikke utgjør noe farepotensial skal få leve i fred, hva står da igjen av statens ansvar for å beskytte en kritisk truet art?, spør hun.

Videre i pressemeldingen skriver Verdens naturfond at Letjenna er en etablert flokk som ikke har gjort skade på beitedyr.

– Vi kan ikke ha en forvaltning som endrer reglene for hva som utgjør riktig vurderingsgrunnlag fra år til år. Dette vedtaket viser med all tydelighet hvor viktig det er å få en rettslig gjennomgang av hvordan vi forvalter kritiske truede arter i Norge, slik som ulven. Departementet flytter grensene for hva som er akseptabel forvaltning fra år til år, og bryter med det både norsk lovverk og våre internasjonale forpliktelser, sier Andaur.

Artikkeltags