Bacheloroppgaven til Kristian har fått stor oppmerksomhet i Sverige

Kristian skrev bacheloroppgave innenfor bygningsfysikk i Sverige og oppgaven ble plukket ut som en av de beste byggrelaterte fordypningsoppgavene i landet i 2018.