Fylkeskommunen støtter bredbåndsutbygging i Nord-Østerdal med 6 millioner kroner

 GIR STØTTE TIL BREDBÅND: - Dette er en  gladsak, sier fylkesråd for næring Thomas Breen.

GIR STØTTE TIL BREDBÅND: - Dette er en gladsak, sier fylkesråd for næring Thomas Breen. Foto:

Artikkelen er over 1 år gammel

Hedmark fylkeskommune har satset skikkelig på bredbåndsløft de siste to årene. For Nord-Østerdal betyr det en tildeling på i overkant av 6 millioner kroner til fire prosjekter i år. Ett i Folldal, ett i Os og to i Rendalen.

DEL

– Det er såpass trøkk at vi klarte å mobilisere kjappere enn vi trodde da vi startet arbeidet med bredbånd for to år siden, sier Thomas Breen som er fylkesråd for næring.

Lagd ny modell

Han forteller at fylkeskommunen ansatte en prosjektleder og lagde en modell som ikke er prøvd før.

Modellen er slik at Hedmark fylkeskommune samhandler med kommunene og de kommersielle aktørene. Fylkeskommunen bistår fra identifisering til anbudsutlysning, hvor flere områder blir sett i sammenheng. Dette gjør at de får både lavere pris i prosjektene og at de kommersielle også tar flere områder på egen kjøl uten støtte.

Spleiselag gir mer bredbånd på bygdene – men nå er potten snart tom

– Dette fordi vi da har gitt risikoavlastning i områder hvor de ellers ikke hadde bygd ut. Når man først får på plass infrastruktur i noen områder så blir det kommersielt lønnsomt å bygge ut i naboområdene. Vi får mange henvendelser fra andre fylker som lurer på hvordan vi har rigget vår satsing. Det at vi er så samkjørt med kommunene og de kommersielle aktørene gir betydelig bedre utbygging, enn at man deler ut til enkeltprosjekter uten samhandling. Hedmarks-modellen er i ferd med å bli ett begrep i denne sammenhengen, sier Breen.

Særdeles viktig i Folldal

Fylkeskommunen har avsatt midler til et fond som skal brukes der staten ikke bidrar.

– Våre midler og vår prosjektleder har ført til at kommunene har kastet seg rundt og gjort en formidabel jobb i hele fylket. Nå får vi gode søknader fra alle regionene i Hedmark som blir prioritert etter en karakterskala. Etter å ha gått gjennom årets søknader ser vi at vi kommer til å bruke opp fondet vårt nå i år. Det er ett år før planlagt, hvor vi da tildeler de siste 31 millioner kronene, fortsetter Breen.

– Frykter at mangel på nett går ut over skolearbeidet

I Folldal er prosjektet fra kommunegrensa ved Egnund og gjennom hoveddalføret opp til Hjerkinn

– Dette prosjektet er særdeles viktig, fordi Folldal er spesielt sårbar knyttet til fiberbrudd på grunn av manglende redundans. Støtten er på om lag 800.000 kroner, og prosjektet er beregnet å ha en totalkostnad på i overkant av 3 millioner kroner. Langs denne traseen ligger det om lag 50 husstander som vil få tilbud om å koble seg på. Men like viktig er det altså å få på plass en infrastruktur i hoveddalføret som også senere kan brukes til ytterligere utbygging, understreker Breen.

Os og Rendalen

I Os er det bredbåndsutbygging i Dalsbygda som får penger av fylkeskommunen. Til dette prosjektet gir de 1,6 millioner kroner. Dette vil gi muligheten for 236 husstander til å koble seg på, og totalkostnaden er beregnet til 10,6 millioner kroner.

Ber om en halv million kroner til utbygging av bredbånd i Rendalen: – Vil være positivt for kommunen

I Rendalen er det to prosjekter som får fylkeskommunale midler. Ett rundt Åkre hvor skolen ligger og ett på Hornset.

– Til sammen gir vi om lag 1,4 millioner til dette, hvor 81 husstander får muligheten til å koble seg på. Totalkostnad for disse prosjektene er på 5,3 millioner kroner, sier Breen.

Artikkeltags