Ulvepar etablerer seg i beiteprioritert område i Nord-Østerdal

Av

Ifølge Elisabeth Gjems, leder i Hedmark Bondelag, er et ulvepar nå i ferd med å etablere revir i beiteprioritert område i Nord-Østerdal. - Vi avventer svar fra SNO, sier Miljødirektoratet om ekstraordinær fellingstillatelse.