NVE presenterte nasjonal rammeplan for vindkraft i dag: Stort område i Nord-Østerdal pekes ut som svært egnet