Fylkeskommunen har 40 sjefer, og samtlige har mellom 737.700 kroner og 1,7 millioner kroner i lønn: Dette tjener hver enkelt

Av

Innlandet fylkeskommune har over 40 sjefer i administrasjonen. Fylkesrådmann Tron Bamrud er Innlandet fylkeskommunes øverste administrative leder. Han har en lønn på vel 1,7 millioner kroner.