Lånegjelda øker i Røros

Ved utgangen 2018 hadde Røros kommune ei gjeld som tilsvarte 73.650 kroner per innbygger. Og den vil øke.